پروژه های آبیاری باغچه ویلاها به صورت اتوماتیک و یا دستی قابل طراحی و پیاده سازی هستند.