نقشه سایت پلان

نقشه سایت پلان

نقشه سایت پلان نقشه ای معماری است که وضعیت کامل ملک را با تمام جزئیات و عوارض موجود نشان می دهد. نقشه سایت پلان نقشه ای با چشم‌ انداز اطراف ساختمان می باشد. در واقع پلان یک دید از طرف بالا از ملک می باشد. گفتنی است، این نوع نقشه ها بصورت دقیق با دوربین…